zondag, 2. april 2006 - 8:58

Verbeterplan voor Maasziekenhuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overweegt naar de tuchtrechter te stappen en eist een verbeterplan voor het Maasziekenhuis in Boxmeer. Aanleiding is de aard en omvang van de complicaties bij chirurgische ingrepen in het ziekenhuis. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat bij 42 van de 216 patiënten die in 2005 door de chirurgen in het Maasziekenhuis zijn geopereerd, complicaties zijn opgetreden.

De inspectie gaat onderzoeken of de gevallen die de onderzoekscommissie als verwijtbaar foutief en/of onverstandig heeft aangemerkt, in aanmerking komen voor een klacht bij het Medisch Tuchtcollege.

Ook de cultuur van het ziekenhuis vraagt actie van de inspectie. De onderzoekscommissie beschrijft een cultuur van horen, zien en zwijgen: fouten worden niet gemeld en er wordt geen goede complicatieregistratie bijgehouden. De inspectie wil dat het ziekenhuis in een plan van aanpak laat zien hoe zij tot een cultuur van actief melden van fouten gaat komen. De inspectie zal de implementatie daarvan nauwlettend volgen en zo nodig verscherpt toezicht instellen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg steunt de voortvarende maatregelen die de directie van het ziekenhuis ten aanzien van de disfunctionerende chirurgen heeft afgekondigd, maar vindt dat ook een ziekenhuisbrede aanpak van de cultuur noodzakelijk is.
Provincie:
Tag(s):