donderdag, 31. augustus 2006 - 15:24

Verblijfs-vergunning voor 39 slachtoffers Schipholbrand

Schiphol

Vreemdelingen van wie uit een verklaring van een medisch behandelaar is gebleken dat zij nog medische klachten hebben en die tijdens de brand op het cellencomplex te Schiphol-Oost in vreemdelingendetentie zaten, krijgen een reguliere verblijfsvergunning tenzij er sprake is van ernstige gewelds- en/of drugsdelicten. Dit heeft minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie besloten na individuele afweging van de dossiers van de betrokkenen bij de Schipholbrand, mede op basis van een advies van het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In totaal komen 39 vreemdelingen op basis van de discretionaire bevoegdheid van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in aanmerking voor vergunningverlening.

Degenen die het betreft danwel hun gemachtigden krijgen bericht van de minister waarin hen wordt verzocht een aanvraag voor regulier verblijf in te dienen bij de IND. Met deze beslissingen wordt mede tegemoet gekomen aan de wens van de artsen om duidelijkheid te verschaffen over de verblijfspositie ten behoeve van de behandeling.

Zeven vreemdelingen komen niet in aanmerking voor verblijfsverlening vanwege ernstige drugs- en/of geweldsdelicten. Op basis van het lopende strafrechtelijk onderzoek naar de brand op het cellencomplex komt ook de verdachte van de brandstichting niet in aanmerking voor verblijf als slachtoffer van de Schipholbrand. Ook in een andere individuele zaak wordt een strafrechtelijke uitspraak in een drugszaak afgewacht.
Provincie:
Tag(s):