woensdag, 6. december 2006 - 15:05

Verbod carbidschieten

Epe

In tegenstelling tot enkele andere gemeenten kent de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Epe geen regeling of verbod op carbidschieten met melkbussen of opslagvaten. In de vergadering van 14 december aanstaande buigt de gemeenteraad zich over het voorstel om het carbidschieten ook in de gemeente Epe in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen.

De redenen daarvoor zijn: het verminderen van overlast en het vergroten van de veiligheid.

Het collegevoorstel aan de raad over de nieuwe APV-bepaling (artikel 2.6.4 Carbidschieten) houdt in:

1. Het is verboden carbid te schieten.

2. Het onder 1 gestelde verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur voor carbidschieten uitsluitend buiten de bebouwde kom, en indien daarvoor door het college ontheffing van het onder 1 gestelde verbod is verleend.

3.In een ontheffing worden voorschriften met betrekking tot de veiligheid gegeven waaraan het carbidschieten dient te voldoen. De voorschriften hebben betrekking op: de inhoud, de constructie, het op een veilige manier gebruiken van een bus, een vat, het carbid en de in acht te nemen afstanden.

Ontheffingen voor de komende jaarwisseling moeten voor 23 december 2006 bij de gemeente, in de Publiekswinkel, worden aangevraagd.
Provincie:
Tag(s):