maandag, 24. juli 2006 - 6:49

Verbod om te sproeien met oppervlaktewater

Regionaal

Waterschap Brabantse Delta heeft met ingang van zaterdag 22 juli 2006 een algeheel verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater uit zijn werkgebied. Het waterschap plaatst vier pompen om water vanuit het Hollandsch Diep in het Mark-Vlietsysteem te laten. Ook wordt een scheepvaartbeperking ingesteld. Hiertoe is besloten omdat door de aanhoudende droogte en de weersverwachting de waterstand zeer laag is en verder dreigt af te nemen en om te voorkomen dat blauwalgen zich verspreiden. Een te lage waterstand in sloten, beken en rivieren kan leiden tot schade aan oevers en kades en de natuur.

Het onttrekkingsverbod betekent dat in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta geen oppervlaktewater gebruikt mag worden om te beregenen of vee te drenken.

Het verbod geldt niet voor ruim dertig polders waar oppervlaktewater wordt onttrokken uit het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. Het verbod geldt voorlopig tot 5 augustus 2006. Het waterschap verscherpt het toezicht op het naleven van het onttrekkingsverbod en de bewaking van kades.

Om schade aan oevers, kades en natuur en de spreiding van blauwalgen te voorkomen, plaatst het waterschap ook vier pompen om water uit het Hollandsch Diep de Roode Vaart in te pompen. Tegelijkertijd worden de inlaten vanuit het Mark-Vlietsysteem gestopt. En wordt een scheepvaartbeperking ingesteld.

Blauwalgen komen plaatselijk voor in het Mark-Vlietsysteem en ontstaan doordat de temperatuur van het water stijgt en er veel voedingsstoffen in het water zitten. Omdat er nauwelijks stroming is, wordt er amper vers water aangevoerd. Dit zorgt ervoor dat er geen doorspoeling plaatsvindt. Hierdoor komt er weinig zuurstof in het water en hebben blauwalgen de kans zich te ontwikkelen. Zodra de temperatuur lager wordt en er neerslag valt, verdwijnen de blauwalgen weer. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af. Mensen en dieren kunnen jeuk krijgen bij contact met het water of buikkrampen wanneer zij het water binnenkrijgen.
Provincie:
Tag(s):