woensdag, 19. juli 2006 - 19:31

Verbod op ontrekken water voor beregening gehandhaafd

Venray

Het verbod dat de het Waterschap Peel en Maasvallei sinds 7 juli heeft ingesteld, om landbouwpercelen te beregenen met oppervlaktewater, blijft voorlopig gehandhaafd. Dit meldt het waterschap vandaag. In de afgelopen twee weken heeft het waterschap op preventieve wijze gecontroleerd of het verbod niet werd overtreden.

Het waterschap heeft besloten het verbod te handhaven, omdat de waterafvoeren van de meeste beken in het beheersgebied beneden peil zijn. Door het verbod gaat het waterschap verdere daling van de waterpeilen tegen. Dit is nodig om voldoende watervoorraad voor nog drogere perioden te behouden. Ook is het verbod verder ingesteld in verband met de bescherming van waterafhankelijke flora en fauna en ter voorkoming van zaken als botulisme in warme perioden. Het verbod geldt tot uiterlijk 1 november 2006.

Om effectiever en efficiënter te handhaven zetten de handhavers van het waterschap vanaf vrijdag aanstaande ook controles via de lucht in. Op deze manier wordt snel duidelijk waar eventueel nog illegaal uit een beek wordt onttrokken. Degenen die zich hieraan niet houden zullen een boete ontvangen, aldus het waterschap.
Provincie:
Tag(s):