dinsdag, 20. juni 2006 - 10:33

Verbranden van papier in vuurkorf strafbaar

Leeuwarden

De Meervoudige Strafkamer bij de rechtbank Leeuwarden heeft een Leeuwarder veroordeeld tot een geldboete van € 100,00 voor het verbranden van papier in zijn vuurkorf. De rechtbank is van oordeel dat het verbod van artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) elk verbranden van afvalstoffen omvat voor het verkrijgen van warmte of licht.
Dus ook het verbranden van afvalstoffen in een vuurkorf.

De advocate voerde aan dat de man niet op grond van de Wm, maar op grond van het verbrandingsverbod in de APV van de gemeente Leeuwarden vervolgd had moeten worden. De rechtbank oordeelde echter dat de APV slechts een aanvullende werking op de Wm heeft en dat de uitzondering in de APV voor het branden in een vuurkorf, niet geldt voor het verbranden van afvalstoffen.

De rechtbank is voorts van oordeel dat het gebruik van vuurkorven, lichtfakkels, barbecues en vergelijkbare bronnen van licht, warmte en voedselbereiding niet onder het verbod van artikel 10.2, eerste lid Wm valt, zolang daarin/daarmee geen afvalstoffen worden verbrand. En dat was in deze zaak wel het geval.
Provincie:
Tag(s):