woensdag, 9. augustus 2006 - 9:36

Verdere versoepeling maatregelen Voorthuizen

Voorthuizen

Minister Veerman heeft dinsdag besloten om de maatregelen voor het beperkingsgebied rond Voorthuizen, waar eerder bij een pluimveebedrijf een milde vorm van vogelgriep werd geconstateerd, te versoepelen. Binnen dat gebied van drie kilometer zijn alle bedrijven met commercieel pluimvee onderzocht, de zogenaamde screening. Uit de uitslagen blijkt dat er geen nieuwe gevallen van de milde variant van vogelgriep zijn.

Nu is gebleken dat het milde virus zich niet in de directe omgeving heeft verspreid worden de beperkende maatregelen in het 3-kilometergebied versoepeld. Het vervoer van slachtpluimvee, eendagskuikens en eieren vanuit het gebied is weer toegestaan. Daarmee wordt economische schade beperkt en worden eventuele welzijnsproblemen voorkomen. Ook mag er weer mest, anders dan pluimvee, in het gebied worden aangewend en is het vervoer van vee, zoals runderen en varkens weer toegestaan. Dat geldt ook voor de aanvoer van eieren van buiten het gebied naar het gebied.

Wel geldt nog altijd het verbod levend commercieel gehouden pluimvee, hobbypluimvee en overige levende vogels naar en vanuit het gebied te vervoeren. Ook blijft het verbod op het aanwenden van mest van pluimvee en eventuele andere vogelsoorten, gehandhaafd. Ditzelfde geldt voor het verbod tot het verzamelen van pluimvee en andere gehouden vogels in het kader van markten en tentoonstellingen en dergelijke. De situatie in het gebied zal over een week opnieuw worden bezien, ook om na te gaan of nog een verdere versoepeling kan worden toegestaan.
Provincie:
Tag(s):