zaterdag, 25. maart 2006 - 20:40

Vergeet de zomertijd niet

Amsterdam

Vannacht is de klok weer een uur vooruit gezet in verband met de zomertijd. Voor mensen die zondagochtend moeten werken betekent dit een uurtje eerder opstaan, dus opletten met het zetten van de wekker. Volgens de Nederlandse vereniging voor slaap/waak onderzoek (NSWO) kan het uurtje verschil ook maandagochtend nog voor problemen zorgen.

Vlak na het ingaan van de zomertijd zitten we volgens het NSWO nog niet helemaal fris achter het stuur. Al sinds 1977 is in ons land de zomertijd ingevoerd. Eind maart wordt de klok een uur vooruitgezet, en eind oktober weer een uur teruggezet. Slechts een uurtje verschil, maar langzamerhand is duidelijk geworden dat ons lichaam er enigszins door in verwarring raakt.

Deze verandering noodzaakt ons een uur eerder op te staan, en brengt onze biologische klok enigszins in verwarring en ijlt hij een paar dagen na bij de verschoven klokketijd. Engels en Canadees onderzoek heeft laten zien dat de trage aanpassing van de biologische klok gevolgen heeft voor onze oplettendheid overdag, zoals blijkt uit de toename van het percentage door slaperigheid veroorzaakte verkeersongevallen. Komende dagen extra oppassen dus!
Provincie:
Tag(s):