dinsdag, 4. juli 2006 - 17:06

Verhoogde pakkans bij openstaande boetes en gevangenisstraf

Maastricht

Wie nog een boete of gevangenisstraf heeft openstaan, loopt voortaan grote kans om bij het eerste de beste contact met de politie tegen de lamp te lopen. Dat is het gevolg van een verbeterde uitwisseling van informatie tussen de Parketpolitie – belast met de executie van vonnissen – en het blauw op straat. Daardoor weet een agent heel gauw of iemand nog een boete of een gevangenisstraf heeft openstaan. Bovendien is de Parketpolitie steeds vaker van de partij bij acties en controles van de politie op straat. Dit alles om de pakkans nog verder te vergroten.

Deze aanpak is bijzonder effectief, zo blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar handelde de Parketpolitie ruim 10.000 vonnissen af, tegenover ruim 6.500 het jaar daarvoor (+45%). Bovendien konden bijna twee keer zoveel geldboetes worden geïnd als het jaar daarvoor: € 700.000 in plaats van € 450.000. Het aantal dagen hechtenis steeg dankzij deze nieuwe vorm van gegevensuitwisseling bij de politie, van 39.000 naar 41.000.

Op last van het Openbaar Ministerie voert de Parketpolitie zelf ook een actief beleid bij het innen van openstaande boetes en gevangenisstraffen. In de aanloop naar het WK Voetbal legden parketwachters een groot aantal huisbezoeken af bij burgers met openstaande boetes. Dit gebeurde onder het motto: ‘dat voetbal willen ze niet missen, dus ze betalen wel’. Die actie leverde in enkele dagen ruim € 85.000 op. Bovendien werden 150 personen aangehouden die nog een boete of een gevangenisstraf hadden openstaan.
Provincie:
Tag(s):