woensdag, 22. november 2006 - 13:30

Verkeers-veiligheidsspeld voor Mario Kramer

Lelystad

Mario Kramer, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Flevoland, heeft dinsdagavond in Lelystad uit handen van Wubbo de Raad, gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Flevoland, de Politie Flevoland Verkeersveiligheidsspeld ontvangen. De uitreiking van deze eervolle prijs vond plaats tijdens de jaarlijkse thema-avond van het Vervoersberaad Flevoland, die dit jaar als onderwerp had: Snelheidslimieten: veilig geloofwaardig en handhaafbaar, een haalbare combinatie?

De Verkeersveiligheidsspeld is in 2003 ingesteld door Politie Flevoland en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder heeft ingespannen voor de verkeersveiligheid in Flevoland. De nominatie voor deze prijs ligt in handen van het Vervoerberaad Flevoland.

Mario Kramer is al jaren voorzitter van de afdeling Flevoland van de Fietsersbond en heeft zich langdurig en met veel energie ingezet voor het welzijn van de zwakkere verkeersdeelnemers, in het bijzonder voor de fietsers.

Naast het lobbyen voor meer en betere fietspaden en fietsroutes heeft hij bijdragen geleverd aan veiligheidsprojecten en tal van fietscursussen opgezet, waaronder fietscursussen voor allochtonen. Momenteel werkt hij aan een vrijwillige APK voor fietsen.
Provincie:
Tag(s):