vrijdag, 3. november 2006 - 10:30

Verkeerscontrole groot vervoer op de A6

Friesland

Donderdag tussen 08.00 uur en 14.30 uur heeft de politie op de parkeerplaatsen De Lanen en De Wiel langs de A6 een grootschalig verkeerscontrole gehouden. Dit in het kader van ‘Hand in Handhaving’.

Dit is een samenwerkingsconvenant in de drie noordelijke provincies tussen de politie, douane en de koninklijke marechaussee.

In Friesland werd door het regionaal milieuteam, de vreemdelingenpolitie en bureau verkeersongevalanalyse van de politie Fryslân, de douane, de inspectie verkeer en waterstaat en de provincie gecontroleerd. De nadruk bij deze controle lag op milieu en transport, handelaarkentekens, bestelauto’s in het verband met vervoeren van vuurwerk en vreemdelingen.

In totaal zijn er 93 voertuigen gecontroleerd. In één van de voertuigen werden zeven illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen uit Turkije aangetroffen, waarvan er één als ongewenst was verklaard. Alle zeven zijn aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.

Daarnaast werden er ook 26 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het niet hebben van een eurovignet, overbelading, het verkeerd vervoeren van gevaarlijk afval of niet in het bezit zijn van de juiste gevarenkaart en het overschrijden van de maximale lengte.
Provincie:
Tag(s):