dinsdag, 5. september 2006 - 15:11

Verkeershinder door reconstructie Hogering (N702)

Almere

Woensdag 6 september starten de werkzaamheden voor de reconstructie van de Hogering. De werkzaamheden omvatten onder andere aanleg van geluidswallen en asfalteren. Gebruikers van de Hogering dienen in deze periode rekening te houden met enige hinder en omleidingen. Dit meldt de gemeente Almere dinsdag.

De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd en duren tot medio november. Voor het verlengen van de geluidswal wordt een gedeelte van de groenstrook langs de Hogering gerooid. De noordelijke rijbaan (aan de kant van de Noorderplassen) tussen de Muziekdreef en de Grasweg en de zuidelijke rijbaan tussen Muziekdreef en de Markerdreef worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

In verband met de ontwikkeling van de woningbouw in Noorderplassen wordt de weg gedeeltelijk voorzien van geluidsreducerend asfalt. Ook wordt daarom een nieuwe geluidswal aangelegd ter hoogte van Noorderplassen West en wordt de bestaande geluidswal opgehoogd en verlengd.

Wettelijke bepalingen inzake de veiligheid van de wegwerkers maken het noodzakelijk om weggedeelten waarin wordt gewerkt af te sluiten voor het verkeer. Daarnaast kan bij een afsluiting het werk sneller worden uitgevoerd en kan er kwalitatief beter werk worden geleverd waardoor de levensduur van het asfalt wordt verlengd en er minder vaak onderhoud hoeft te worden uitgevoerd.

Om de hinder voor het verkeer in en rond Almere tot een minimum te beperken is een verkeerscirculatieplan opgesteld. Voor het verkeer komende vanaf de richting Almere Buiten/bedrijventerrein De Vaart met bestemming A6/Almere Stad West wordt de Hogering op genoemd traject vanaf maandag 11 september voor de duur van de werkzaamheden afgesloten en wordt een opleidingsroute ingesteld via de

Gedurende de eerste twee fasen die duren tot zaterdag 21 oktober blijft de Grasweg bereikbaar. In de laatste aansluitende (derde) fase is de Grasweg gedurende een week vanuit noordelijke richting niet bereikbaar.
Het verkeer komende vanaf de richting Almere Stad West/A6 richting Almere Buiten/bedrijventerrein De Vaart kan tijdens de duur van het gehele werk doorgang blijven vinden.

Wel kan het verkeer enige hinder ondervinden. In de laatste fase wordt de Grasweg op een nog nader te bepalen tijdstip gedurende twee nachten afgesloten. Hierover wordt later bericht. Ook wordt in die periode voor het uitgaande verkeer van de Noorderplassen, de Noorderplassenweg gedurende twee etmalen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de Von Draisweg. Ingaand verkeer in die periode blijft wel mogelijk gedurende het gehele werk.
Provincie:
Tag(s):