dinsdag, 17. oktober 2006 - 9:04

Verkeershinder N34 Gieten – Gasselte

Veendam

Rijkswaterstaat laat van maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober, van 9.00 tot 16.00 uur bomen kappen langs de N34 tussen de aansluitingen Gieten en Gasselte. De bomenkap gebeurt als voorbereiding op de verbreding van dit weggedeelte in 2007.

Ook worden er dan bomen gekapt langs de bij de N34 gelegen Boslaan in Gasselte. Dit als voorbereiding op de in 2007 geplande reconstructie van kruispunten Gieten en Gasselte tot ongelijkvloerse kruising.

Als gevolg hiervan geldt op de Boslaan en op sommige plekken op de N34 tussen aansluitingen Gieten en Gasselte een maximumsnelheid van 50 km/uur. Het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.
Provincie:
Tag(s):