woensdag, 21. juni 2006 - 15:12

Verkeersveiligheidslabel voor 'De Kraanvogel'

Almere

Woensdag reikte wethouder Martine Visser het Verkeersveiligheidslabel uit aan Basisschool De Kraanvogel in de Danswijk. De Kraanvogel is de eerste school in Almere die dit certificaat ontvangt. Martine Visser timmerde samen met de mascotte van het project, zebra “SEEF�, een speciale plaquette op de gevel van de school. Ze sprak de wens uit dat veel meer basisscholen in Almere het voorbeeld van de Kraanvogel volgen.

Het Verkeersveiligheidslabel is een initiatief van het Vervoerberaad Flevoland. Scholen die aan het project meedoen, zetten zich onder andere in voor betere verkeersonderwijs voor de kinderen, een veiliger verkeerssituatie rond de school en goede gedragsregels voor ouders en kinderen in het verkeer rond de school.

De Kraanvogel meldde zich op 3 april jl. bij het project aan. Martine Visser: “Het is een geweldige prestatie dat de school nu al voldoet aan alle punten die voor het Verkeersveiligheidslabel gelden.

Kinderen hebben bijvoorbeeld uitgebreide verkeersles gehad en er zijn duidelijke afspraken over hoe je naar school gaat – bij voorkeur met de fiets of lopend - en over het verkeer en parkeren rond de school. Ook zijn ouders actief betrokken. Door de goede planmatige aanpak verdient de Kraanvogel nu al dit certificaat.�

Doelstelling van gemeente en Vervoerberaad is dat kinderen al in de basisschoolleeftijd goed worden onderwezen ten behoeve van veilig gedrag in het verkeer, nu en later. Het project vergroot ook de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen in het verkeer. Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring vormt namelijk een belangrijke reden voor verkeersongevallen onder de schooljeugd.

Basisscholen die meedoen aan het project, kunnen rekenen op kosteloze ondersteuning van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep. Ook stelt het Vervoerberaad via de gemeenten materialen ter beschikking. Zo kunnen de Flevolandse basisscholen gebruik maken van fietsbehendigheidsparcoursen.

Tenslotte kunnen scholen subsidie aanvragen voor de aanschaf van lesmethoden voor verkeersonderwijs én aanspraak maken op een gratis verkeersspel. Dit kan de kapstok vormen voor een themaweek rond verkeer, verkeersveiligheid en milieubewust en gezond naar school komen.

Verkeersveiligheid andere basisscholen
Wethouder Visser kondigde vandaag aan dat ze alle andere basisscholen in Almere wil stimuleren om ook het verkeersveiligheidslabel te halen. Het college van B en W heeft eind vorig jaar al toegezegd de verbetering van de verkeerssituatie rond de basisscholen topprioriteit te willen geven. Ze heeft daarbij de steun gekregen van de gemeenteraad.

Ook is toegezegd geld vrij te maken om de problemen rond de scholen in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van scholen en ouders aan te pakken. De Gemeente Almere zal daarom nog voor de zomervakantie uitgebreide informatie verstrekken aan alle basisscholen en werkt hiertoe samen met politie, 3VO, de fietsersbond en de schoolbegeleidingsdienst.
Provincie:
Tag(s):