donderdag, 12. januari 2006 - 8:17

Verkoop zwak-alcoholhoudende streekproducten op jaarmarkten

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, H. Hoogervorst, heeft aan de inspecteur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit gevraagd geen boetes op te leggen wanneer er zwakalcoholhoudende streekproducten verkocht worden op jaarmarkten, braderieën en dergelijke.

De Drank- en Horecawet verbiedt nu nog het verkopen van zwakalcoholhoudende streekproducten, zoals tokkelroom, of duindoornwijn. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft tot taak toezicht te houden op het naleven van die regels.

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben kamerleden een motie ingediend waarin zij de regering gevraagd hebben de regelgeving en het toezicht aan te passen. Zij vinden dat de verkoop van zwakalcoholische producten op jaarmarkten e.d. niet langer tegengewerkt moet worden. De productie en verkoop van dergelijke streekproducten leveren volgens de kamerleden een belangrijke bijdrage aan het verbreden van de agrarische sector. Deze motie is aangenomen.

De minister heeft, vooruitlopend op een wetswijziging in de Drank- en Horecawet, nu gevraagd aan de Voedsel en Waren Autoriteit hiervoor geen boetes meer op te leggen.

In de gemeente Tholen was er ook al protest tegen het strenge optreden van de Voedsel en Waren Autoriteit. De fractie van de SGP heeft hier bij het college aandacht voor gevraagd. De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk met de Provincie Zeeland actie ondernomen richting en de problematiek onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijke ministeries. En niet zonder succes, blijkt nu.
Provincie:
Tag(s):