donderdag, 5. oktober 2006 - 21:47

Verliefde griffier legt functie neer

Meppel

De griffier van de gemeenteraad van Meppel de heer Folkeringa heeft met onmiddellijke ingang zijn functie als griffier neergelegd. Het besluit is genomen omdat er tussen hem en het raadslid mevrouw M Jansen, tevens voorzitter van de fractie van Sterk Meppel een meer dan alleen een vriendschappelijke relatie lijkt te ontwikkelen.

Beiden hebben de burgemeester van Meppel over de ontstane situatie geïnformeerd. De heer Folkeringa is van oordeel dat een relatie met een raadslid niet is te combineren met zijn rol als griffier van de gemeenteraad.

" Met het besluit om zijn functie neer te leggen, geeft de heer Folkeringa aan dat onpartijdigheid in het functioneren van de griffier voorop dient te staan. Hoewel mijnerzijds niet wordt getwijfeld aan de integriteit van de heer Folkeringa verdient de door de griffier uit de nieuw ontstane situatie getrokken conclusie respect en waardering" aldus de burgemeester van Meppel.

Er zal binnen de gemeentelijke organisatie naar een passende oplossing voor de heer Folkeringa worden gezocht.
Provincie:
Tag(s):