maandag, 12. juni 2006 - 9:26

Vermoeden van brandstichting in het natuurgebied rond Bakkeveen

Bakkeveen

Brandweer en politie hebben na enige brandmeldingen het vermoeden dat in het natuurgebied rond Bakkeveen sprake is van brandstichting. Brandweer en politie zijn op hun hoede, maar vragen ook aan bezoekers van het natuurgebied om alert te zijn op onverhoopte nieuwe situaties.

Enige weken geleden hebben zich twee keer kleine natuurbrandjes voorgedaan in het natuurgebied achter de Slotpleats in Bakkeveen. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is geweest van brandstichting. Donderdag 8 juni 2006 werd de brandweer opnieuw gealarmeerd wegens natuurbranden in hetzelfde gebied. Later werden elders nog twee locaties ontdekt die kunnen duiden op poging tot brandstichting.

Brandweer en politie zijn op hun hoede. Getuigen, die behulpzaam kunnen zijn om de eerdere branden tot klaarheid te brengen worden verzocht om het bekende politienummer te bellen: 0900-8844.
Daarnaast wordt een beroep gedaan op bezoekers van de natuurgebieden rond Bakkeveen om alert te zijn op natuurbranden of verdachte omstandigheden.
Aan hun de vraag om terstond 112 te bellen en bij melding zo exact mogelijk de plek van de brand aan te geven. Erg belangrijk is verder dat men daar in de buurt de komst van de brandweer afwacht, zodat men die kan helpen om de weg te vinden naar de plaats van de brand. Dat levert tijdswinst op en daarmee bewijst men brandweer, politie én de natuur een grote dienst.
Provincie:
Tag(s):