woensdag, 1. februari 2006 - 9:35

Vernieuwd Europaplein

Kerkrade

Dinsdag 31 januari, werd het Europaplein in Kerkrade door gouverneur Leon Frissen van de provincie Limburg en wethouder Peter Thomas van Openbare Werken heropend. Zij onthulden een gedenksteen die tevens als straatnaambord fungeert. Op de steen is de bekende daklijn van de Rodahal herkenbaar. Het nieuwe ontwerp gaat uit van een multifunctioneel voorterrein dat onderdeel uitmaakt van de route van het centrum naar het stadspark. Door de herinrichting van de gebied is de hele omgeving van de Rodahal opgewaardeerd.

De totale kosten van het nieuwe ontwerp bedragen € 928.000,-. Een bedrag van €200.000,- is gefinancierd met ISV geld dat beschikbaar gesteld is door de provincie Limburg.

Het voorplein fungeert in zowel ruimtelijke als functionele zin als entree van de Rodahal. De ingang is op subtiele wijze geaccentueerd. De kenmerkende daklijn van de Rodahal komt ook terug in het voorplein door de komvormige bestrating en de verlichtingselementen.

Vanuit het stadspark wordt het Europaplein gekenmerkt door de aanwezigheid van groenelementen waardoor de Rodahal zich sterk op het plein profileert. Aan de J.S. Bachstraat is door middel van een laan inrichting een mooie looproute gecreëerd tussen stadspark en het centrum.

Bij het ontwerp is getracht zoveel mogelijk volwassen bomen te sparen, omdat deze van belang zijn bij de beleving van het terrein. Groenaccenten ondersteunen de ontwerplijnen van de Rodahal en verlevendigen de architectuur. Aan de Beethovenstraat en de Diepenbrockstraat zijn parkeer-gelegenheden gerealiseerd. Hiermee wordt de symmetrische bouwstijl van de Rodahal benadrukt.
Provincie:
Tag(s):