zaterdag, 23. december 2006 - 14:49

Vernieuwing wijk Keent stap dichterbij

Weert

De gemeente Weert en Woonmaatschappij Wonen Weert zijn het vrijdagochtend eens geworden over concrete plannen rond de vernieuwing van het kerkplein Keent. Hierbij wordt uitgegaan van het realiseren van een multifunctionele accommodatie aan het kerkplein en een aantal woonzorgappartementen aan de Kerkstraat. De aan de Kerkstraat gelegen pastorie wordt buiten het project gelaten. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de bereikte oplossing.

Afgesproken is, dat in januari 2007 met een gezamenlijke variant naar buiten wordt getreden over hoe invulling wordt gegeven aan de herontwikkeling van het kerkplein en directe omgeving. Die variant zal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad en diverse betrokken partijen, waaronder de wijkraad Keent.

Beide partijen zijn verheugd over het nu bereikte akkoord. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een totale revitalisering van de wijk Keent. Zowel de gemeente als Wonen Weert hebben naar elkaar uitgesproken, dat ook de overige in gang gezette (revitaliserings)projecten voor Keent, zoals de Zuiderstraat en de Pastoor Frantzenstraat, in gezamenlijkheid onverminderd voortgang zullen vinden.

Met het kerkbestuur wordt nog nader overleg gevoerd over de mogelijke verplaatsing van het parochiekantoor aan de Kerkstraat.
Provincie:
Tag(s):