dinsdag, 11. juli 2006 - 12:17

Veronicaschip niet naar Waalwijk

Waalwijk

In een gesprek met Wethouder Elly Baggermans van de gemeente Waalwijk heeft horeca ondernemer Ben scholten dinsdagochtend te horen gekregen dat de gemeente niet zal meewerken aan het naar Waalwijk halen van het voormalige Veronicaschip.

Dit, aldus Baggermans, omdat de externe veiligheidsrisico's te groot zijn. In de havens van Waalwijk zijn een vijftal mogelijke ligplaatsen onder de loupe genomen. Alle mogelijke ligplaatsen blijken zich te bevinden in risicocirkels van (chemische) bedrijven. Ook de bouw van het nieuwe gemeentehuis loopt daardoor gevaar.

Hoewel t.a.v. het gemeentehuis wel een oplossing gevonden zal worden, blijkt dit op voorhand niet mogelijk ! voor de vestiging van een discoboot. Scholten is bijzonder teleurgesteld, mede omdat het trekken van eerder genoemde conclusies zoveel tijd heeft moeten kosten. (bijna vier maanden!) Vertragend was ook de verkiezingstijd en vorming van een nieuw college. Jammer voor Waalwijk en de Waalwijkse jeugd. Jammer ook, omdat aan de dringende wens van de gemeenteraad, geen gehoor kan worden gegeven!

De bal ligt nu bij andere kandidaat steden/ ondernemers om het schip naar Nederland te halen. Naast Rotterdam, lijken ook Amersfoort en Scheveningen in de race te liggen.
Provincie:
Tag(s):