dinsdag, 20. juni 2006 - 17:14

Veroordeling voor hulp bij zelfdoding

Leeuwarden

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Leeuwarden heeft dinsdag een man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor het behulpzaam zijn van een vriendin bij haar zelfdoding. De man heeft de vrouw geholpen met het verkrijgen van geld voor het kopen van een pistool en vervolgens, nadat zij het pistool had gekocht, kogels in de houder van het pistool gedaan, de houder weer in het pistool gebracht en voorgedaan hoe het pistool werd geladen.

De man heeft deze handelingen verricht, omdat hij wilde voorkomen dat zijn vriendin zich zou prostitueren om aan geld voor een pistool te komen. De rechtbank is van oordeel dat niet alleen gelijktijdige hulp, maar ook hulp voorafgaande aan zelfdoding strafbaar is.

De rechtbank is overtuigd van de zuivere motieven van de man, maar is van oordeel dat hij anders had moeten en kunnen handelen. Mede gezien het leed dat de man reeds heeft ondervonden van de dood van zijn vriendin, volstaat de rechtbank met het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf.
Provincie:
Tag(s):