vrijdag, 31. maart 2006 - 9:15

Verplichte registratie paardenhouders

Den Haag

Sinds 1 januari 2006 vallen paarden onder de mestwetgeving. Ondernemers die bedrijfsmatig paarden houden, moeten daarom in het bezit zijn van een relatienummer van Dienst Regelingen. En zo'n nummer wordt pas uitgegeven nadat het bedrijf is geregistreerd. Alleen voor houders van hobbypaarden geldt deze verplichting niet. Dat meldt het ministerie van
Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit(LNV).

Inmiddels blijkt dat niet alle ondernemers zich hebben laten registeren. Dit levert problemen op nu zij hun mest willen laten afvoeren. De mesttransporteur moet op het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) het relatienummer invullen van het bedrijf waarvan mest wordt afgevoerd.

Enkele transporteurs zijn al beboet omdat ze mest vervoerden van ongeregistreerde paardenhouders. Er zijn nu signalen dat transporteurs geen paardenmest meer vervoeren als het bedrijf geen relatienummer van Dienst Regelingen heeft.

Voor bedrijfsmatige paardenhouders is het daarom belangrijk om zo'n relatienummer zo snel mogelijk aan te vragen. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22. Voor een snelle verwerking is het belangrijk dat de gegevens correct worden ingevuld en overeenkomen met de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie of de Kamer van Koophandel. Normaal gesproken duurt het vijf tot tien werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier voordat de registratie is verwerkt en het relatienummer wordt verstuurd.

Samen met het inschrijvingsformulier wordt een algemene brief verstuurd. Daarin wordt verwezen naar de productschapsverordeningen. Voor de paardenhouder zijn deze verordeningen echter niet van toepassing. Op basis van de Meststoffenwet moet de bedrijfsmatige paardenhouder zich wel laten registreren bij Dienst Regelingen. De productschappen registreren namelijk geen paardenhouders. Paardenhouders hoeven de vakjes 'HPA' en 'PVE' op het inschrijfformulier niet aan te kruisen.
Provincie:
Tag(s):