dinsdag, 10. oktober 2006 - 13:35

Verschijning van Spooknota’s in Zeeland

Het servicecentrum van politie Zeeland heeft dinsdagochtend tientallen telefoontjes ontvangen over het versturen van spooknota’s door oplichters. Politie Zeeland adviseert de mensen, die een nota hebben ontvangen van JB Entertainment uit Roosendaal, om hierop niet te reageren. De afgelopen weken heeft een onbekend aantal mensen uit Zeeland een brief ontvangen van dit bedrijf.

Het bedrijf JB Entertainment blijkt op deze locatie niet te bestaan. De politie vermoedt daarom dat hier sprake is van misleiding. Het vermoeden bestaat dat de personen achter deze actie uit zijn op geldelijk gewin van het telefoonnummer welke op de nota staat vermeld.

De politie adviseert de ontvangers van een brief om niet te reageren op deze nota, dus ook niet betalen en ook niet te bellen naar het 0900-telefoonnummer van dit fictieve bedrijf, omdat hieraan kosten verbonden zijn.

Omdat in dit geval geen sprake is van een strafbaar feit, stelt de Zeeuwse politie geen nader onderzoek in. Pas als er onrechtmatig geld wordt afgeschreven van een bank- of gironummer kan sprake van oplichting zijn.
Provincie:
Tag(s):