zaterdag, 16. september 2006 - 10:33

Versoepeling besmette bedrijven bluetongue

Den Haag

Vanaf begin volgende week is het weer toegestaan om dieren van besmette bedrijven in de ingesloten 20-km-gebieden van Zuid-Limburg en Noord-Brabant af te voeren. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft om welzijnsproblemen te voorkomen en eventuele andere knelpunten op te lossen daar vrijdag toe besloten.

Vrijdag is aan de 47 eigenaren van besmette dieren telefonisch meegedeeld, dat de versoepelingen ingaan zodra de brief van de Voedsel en Waren Autoriteit is ontvangen. In deze brief staan ook de voorwaarden voor welke herkauwers, schapen, koeien en geiten, de blokkade geldt.

Voor de bestrijding van bluetongue zijn in Nederland twee soorten gebieden ingesteld: het 20-km-gebied en het beperkingsgebied en het reeds bestaande 20-km-gebied in Zuid-Limburg. Op 12 september 16.00 uur is ook rond Best een 20-km-gebied ingesteld. Handelsverkeer tussen de 20-km-gebieden is niet toegestaan. De rest van Nederland is vanaf 8 september geheel opgenomen in het beperkingsgebied.
Provincie:
Tag(s):