woensdag, 23. augustus 2006 - 10:19

Versoepeling maatregelen Blauwtong

Den Haag

Dinsdag zijn op het exportverbod van schapen en runderen in verband met de dierziekte bluetong (blauwtong) enkele uitzonderingen van kracht geworden. Aanvullende maatregelen gelden voor gebieden tot minimaal 150 kilometer rond de besmette bedrijven. Ook die regels zijn dinsdag op een aantal punten versoepeld. Dit heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdagavond gemeld.

Op ca. twintig locaties in Zuid-Limburg is inmiddels de dierziekte bluetongue vastgesteld. Het gaat deels om beroepsmatig, deels om hobbymatig gehouden herkauwers, zowel schapen als runderen. Ook in aangrenzende gebieden in België en Duitsland is de ziekte geconstateerd. Voor heel Nederland geldt momenteel een exportverbod voor levende herkauwers zoals onder andere runderen, schapen en geiten en levende producten van deze dieren zoals sperma, eicellen en embryo's.

Sinds 17 augustus 2006 is derhalve ter bestrijding en uitroeiing van deze dierziekte de Regeling beperkinggebieden bluetongue 2006 van kracht. Op grond van onderhavige wijzigingsregeling worden vooruitlopend op de publicatie van de beschikking van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 22 augustus 2006 inzake maatregelen tegen bluetongue in Nederland, België en Duitsland in de regeling enkele wijzigingen aangebracht.

Rechtstreeks vervoer van herkauwers en levende producten, afkomstig uit het toezichtsgebied naar het beschermingsgebied is toegestaan. Het was al toegestaan om herkauwers en levende producten afkomstig uit noordelijk Nederland naar een bestemming gelegen in het toezichts- en beschermingsgebied te vervoeren.

Het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit het beschermings- of toezichtgebied, naar een slachthuis buiten deze gebieden is onder voorwaarden toegestaan.

Doorvoer van herkauwers vanuit een gebied waar geen beperkingen gelden door een beschermings- of toezichtsgebied is toegestaan. De dieren en het vervoermiddel moet dan op de plaats van lading of vóór binnenkomst in het gebied een behandeling hebben ondergaan met toegelaten insecticiden.

De regeling versoepelt het verbod op de export van levende producten van herkauwers. De export van sperma, eicellen en embryo's van herkauwers die vóór 1 mei 2006 zijn geproduceerd, of afkomstig zijn uit het buitenland, is toegestaan. Deze levende producten mogen tevens uit het beschermings- en toezichtsgebied worden vervoerd.

Herkauwers en levende producten mogen vervoerd worden vanuit de beperkingsgebieden naar gebieden in de lidstaten Belgie, Duitsland en Luxemburg met een zelfde gezondheidsstatus. Ook vanuit de rest van Nederland mogen herkauwers en levende producten via het Nederlands toezichtsgebied naar de beperkingsgebieden in Belgie, Duitsland en Luxemburg worden vervoerd.

Bluetongue is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig ziek van worden of eraan sterven. Andere herkauwers zoals runderen, geiten, dromedarissen en wilde herkauwers kunnen wel met het virus worden besmet, maar worden meestal niet ziek. Bluetongue wordt overgebracht door bepaalde insectensoorten, niet door contact tussen herkauwers onderling. De ziekte is ongevaarlijk voor mensen. Ook dieren die geen herkauwers zijn, lopen geen risico. Honden en katten kunnen er dus niet ziek van worden.
Provincie:
Tag(s):