donderdag, 3. augustus 2006 - 18:40

Versoepeling maatregelen vogelgriep Voorthuizen

Voorthuizen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten om diverse maatregelen voor de milde variant van vogelgriep te versoepelen. Vanaf vandaag 17.00 uur is het vervoer van consumptie-eieren naar het gebied weer toegestaan. Het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven binnen het gebied en het gebied uit blijven verboden.

Het vervoer van de dieren, producten en stoffen is verboden in het beperkingsgebied van Voorthuizen. De vervoersverboden gelden vanaf vandaag niet voor doorgaand verkeer op de autosnelwegen A1 en A30, en voor transport via de spoorlijn. Het blijft verboden binnen het gebied te stoppen of te lossen.

Ook wordt een uitzondering gemaakt voor mest van vee (zoogdieren) van bedrijven waar geen pluimvee wordt gehouden. Mest en drijfmest van deze dieren, en gebruikt strooisel bij deze dieren, mag wel vervoerd worden. Aanwending binnen het gebied blijft verboden.

Toch heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) donderdagochtend 2 processen-verbaal uitgeschreven in verband met het schenden van het daar geldende vervoersverbod.

Op een bedrijf in Voorthuizen is dinsdag 1 augustus een verdenking van laagpathogene vogelgriep geconstateerd. Deze variant maakt vogels nauwelijks ziek en is niet gevaarlijk voor mensen. Het onderzoek op aanwezigheid van virus moet nog worden afgerond. Het gaat in ieder geval om een variant op H7, en niet de voor mensen gevaarlijke H5N1 die vooral in Azië heerst. Het bedrijf is voor de zekerheid geruimd. Uit de uitslagen van de drie contactbedrijven is gebleken dat er niets aan de hand is. Deze bedrijven worden weer vrijgegeven.
Provincie:
Tag(s):