vrijdag, 25. augustus 2006 - 15:25

Versoepelingen exportverbod herkauwers

Den Haag

Minister Veerman heeft vrijdag besloten tot een ingrijpende versoepeling van het exportverbod voor herkauwers uit het noorden van Nederland. Koeien, schapen en geiten die direct voor de slacht zijn bestemd mogen weer worden geëxporteerd. Dieren die niet voor de slacht zijn bestemd, mogen geen klinische verschijnselen van bluetongue vertonen en moeten serologisch worden getest voordat ze mogen worden uitgevoerd.

De onderzoeken die totnogtoe zijn uitgevoerd laten geen verspreiding van de ziekte zien in het noorden van Nederland. Maar er zijn nog wel verdenkingen buiten de haard rond Kerkrade, sommige dicht bij de grens van het gebied met een straal van 150 km rond deze plaats waarin maatregelen tegen bluetongue van kracht zijn.

Bovendien zijn in de periode voordat de ziekte werd vastgesteld vrij veel dieren vanuit het zuiden van Nederland naar het noorden vervoerd en kunnen tussen het tijdstip waarop een dier wordt besmet en het zichtbaar worden van de ziekte wel twee weken verlopen.

De minister vindt het daarom nog te vroeg om het exportverbod geheel op te heffen. Met de versoepelingen die hij nu doorvoert beperkt hij de economische gevolgen voor de sector echter tot een minimum.

Daarnaast zijn het beschermingsgebied en het toezichtsgebied samengevoegd tot één beperkingsgebied met een straal van 150 km, net als in Duitsland en België. Door een bevestiging van bluetongue op een bedrijf in Elsloo is de begrenzing van het 20 kilometer gebied aangepast.

De regeling treedt om 16.00 uur in werking. Hij is dan te vinden op www.minlnv.nl.
Provincie:
Tag(s):