woensdag, 11. oktober 2006 - 11:43

Versterking kernen Hollandsche Rading en Westbroek

Westbroek

Wethouder E.Th. Kamminga van gemeente De Bilt ondertekende het convenant waarin afspraken worden vastgelegd over verbetering van de leefbaarheid in de kleine kernen van zijn gemeente. De Bilt is een van de 16 gemeenten die het convenant met de provincie Utrecht ondertekent.

Gemeente De Bilt gaat de mogelijkheid onderzoeken van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading. Hierbij worden de omwonenden nauw betrokken. Een ander project dat op stapel staat, heeft betrekking op het dorpshuis in Westbroek. Hier wordt bekeken hoe huidige activiteiten van het dorpshuis uitgebreid kunnen worden. De provincie stelt in totaal EUR 2.000.000 beschikbaar voor de realisatie van 23 projecten die de leefbaarheid in kleine kernen verbeteren.
Provincie:
Tag(s):