vrijdag, 10. november 2006 - 14:21

Vertraging decentralisatie luchthaventaken

twente

De behandeling van het wetsvoorstel Regeling Burger- en Militaire Luchthavens (RBML), over de decentralisatie van luchtvaarttaken naar de provincies, door de Tweede Kamer is vertraagd. Dit heeft gedeputeerde Theo Rietkerk, verantwoordelijk voor Ruimte en Milieu in Overijssel, gisteren bekendgemaakt tijdens de vergadering van de Statencommissie economie en bestuur.

Het wetsvoorstel is in februari 2006 bij de Kamer ingediend met als doel om de wet begin 2007 in werking te laten treden. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is nu voorzien in het eerste kwartaal van 2007, daarna volgt de Eerste Kamer. Tot 14 december heeft de Kamer nu gelegenheid om nadere vragen in te dienen. Het antwoord van ministerie volgt in januari 2007.

De vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor de behandeling van de Overijsselse plannen rond luchthaven Twente. Geluid is namelijk één van de onderwerpen waarover de provincie het bevoegd gezag krijgt bij de decentralisatie van luchthaventaken. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitwerken van voorstellen voor de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Hierover is ook nog volop overleg met onder meer VROM over onder andere de Uitvoeringsagenda Ruimte. Medio november zal de provincie gesprekken voeren met de betrokken gemeentebesturen van Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Naar verwachting worden de voorstellen eind november aan de gemeenteraad van Enschede en Provinciale Staten aangeboden.
Provincie:
Tag(s):