vrijdag, 1. december 2006 - 18:29

Vervangende organisatie voor antidiscriminatie

Maastricht

De gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht én de Provincie Limburg willen dat er een provinciale organisatie komt die zich bezig houdt met antidiscriminatie. De Provincie en de betrokken gemeenten willen de organisatie in het leven roepen, omdat het Bureau Discriminatiezaken Limburg Zuid (BDLZ) per 1 december is opgeheven.

Voor de korte termijn komen er - in afwachting van een nieuwe opzet - tijdelijke oplossingen om de functie en de meest urgente activiteiten op het gebied van antidiscriminatie te kunnen waarborgen. De betrokken gemeenten en de Provincie Limburg vinden dit erg belangrijk.

Voor de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht zal de welzijnsorganisatie TRAJEKT tijdelijk een aantal taken gaan vervullen met ingang van maandag 4 december. Dit zijn activiteiten gericht op klachtmelding en -behandeling en gericht op registratie en monitoring. Hierbij zal worden gewerkt conform landelijke protocollen.

De besturen van de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen en de Provincie Limburg zijn ervan overtuigd zo de continuïteit van de belangrijke activiteiten op het gebied van antidiscriminatie zeker te kunnen stellen voor de burgers van Zuid Limburg.
Provincie:
Tag(s):