dinsdag, 14. februari 2006 - 8:56

Vervanging windturbines Roggenplaat

Haamstede

Woensdag 15 februari wordt in dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22, Haamstede een informatieavond gehouden over het vervangen van de windturbines op de Roggenplaat. De bedoeling is dat de twaalf bestaande windturbines op het werkeiland Roggenplaat bij de Oosterscheldekering vervangen worden door vier nieuwe turbines.

De nieuwe turbines leveren bijna het driedubbele aan stroom voor de omgeving. Voor dit project heeft windpark Roggenplaat BV, de huidige eigenaar en tevens initiatiefnemer, een vervangingsplan opgesteld. Daarom moet er een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld voor Roggenplaat en Roggenplaat Haven.

De gemeenteraad heeft in dit kader al een voorbereidingsbesluit genomen op het bestemmingsplan en ook de bouwvergunningaanvraag heeft al ter inzage gelegen (september 2005).
Provincie:
Tag(s):