vrijdag, 8. december 2006 - 11:47

Vervolging van gezinsvoogd Savanna

Den Haag

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat over tot vervolging van de gezinsvoogd van Savanna, het 3-jarige meisje waarvan het lichaam op 21 september 2004 werd gevonden in de kofferbak van een auto in de omgeving van Holten. De gezinsvoogd wordt dood door schuld dan wel het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld verweten (art. 307 en/of 308 van het Wetboek van Strafrecht).

De gezinsvoogd wordt, kort gezegd, verweten dat zij onvoldoende onderzoek heeft verricht naar en onvoldoende acht heeft geslagen op signalen omtrent mishandeling van Savanna.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat gelet op de ernst van het feit, het stelselmatig mishandelen en het uiteindelijk overlijden van het kind ,in dit geval ook over de gedragingen en het nalaten van de gezinsvoogd door de rechter een oordeel zal moeten worden gegeven.

Overigens beklemtoont het OM dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de moeder en stiefvader van Savanna voorop staat. Moeder en stiefvader zijn op 26 januari 2006 door het Gerechtshof te Den Haag veroordeeld, tot respectievelijk 6 en 2 jaar gevangenisstraf. In beide gevallen met tbs met dwangverpleging.

De officier van justitie heeft kort geleden aan de verdachte een kennisgeving gezonden, waarin mededeling wordt gedaan van het voornemen de vervolging voort te zetten. Hiertegen is inmiddels door de verdachte een bezwaarschrift ingediend bij de Rechtbank Den Haag. De datum van de behandeling van dit bezwaarschrift is nog niet bekend. Bij toewijzing van het bezwaarschrift komt het vervolgingsrecht van de officier van justitie te vervallen en eindigt de zaak. Indien het bezwaar wordt verworpen volgt later de openbáre behandeling van de strafzaak.
Provincie:
Tag(s):