vrijdag, 13. oktober 2006 - 15:12

Verwijdering stenen Vechtoever

Zwolle

Het Waterschap Groot Salland is begonnen met de uitvoering van het pilot project Vechterweerd. Dit is het eerste werk dat het waterschap uitvoert in het kader van de Vechtvisie uit 1997. Hierin worden werken aangekondigd om de rivier weer een meer natuurlijk en dynamisch karakter te geven.

Proefproject
Het pilot project Vechterweerd betreft het verwijderen van ca 1200 m oeververdediging van stortsteen, nylondoek en puin in de binnenbocht direct benedenstrooms van het stuwcomplex Vechterweerd. Bovendien wordt een aanwezige laagte in de zuidelijke uiterwaard weer aangesloten op het zomerbed van de Vecht. Door deze maatregelen krijgt het water van de Vecht de mogelijkheid hier min of meer zijn eigen weg te zoeken. De werkzaamheden zijn voorbereid in goed overleg met de aanliggende grondeigenaar, het waterleidingsbedrijf Vitens. De komende jaren brengt het waterschap de effecten van de verwijdering van de stortsteen in beeld. De resultaten hiervan kunnen op termijn er toe leiden om meer oevers van de Vecht van stortsteen te ontdoen.

Hergebruik
De verwijderde stortsteen wordt gebruikt om gaten in de oeververdediging in de buitenbocht (noordzijde) ter plaatse te dichten en beschadigingen te repareren. Deze buitenbocht ligt dicht tegen de winterdijk en de daarachter gelegen provinciale weg N340. Uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk dat de Vecht hier niet zijn eigen weg zoekt. Het aanwezige nylondoek en puin zullen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

Uitvoering
Aannemingsbedrijf Eggengoor uit Radewijk voert de werkzaamheden uit voor een bedrag van € 308.000. Volgens de planning zullen de werkzaamheden eind 2006 worden afgerond en opgeleverd. De provincie Overijssel heeft een subsidie uit het Aktiefonds beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):