donderdag, 6. april 2006 - 13:35

Verzamelcontainers in cocons

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland heeft ingestemd met het plaatsen van betonnen cocons om daarin verzamelcontainers op te stellen. Deze cocons zullen worden geplaatst op de Loswal, in de Beurtschipperstraat, allemaal in Kortgene. De precieze plek van de containers wordt bepaald op basis van loopafstand.

Het moment van omwisselen van de rolcontainers door de verzamelcontainers is nog niet bekend. Deze moet nog afgesproken worden met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), die de afvalinzameling verzorgt voor de gemeente. De ZRD werkt overigens mee aan deze oplossing zonder kosten-verhogingen. De ruilactie zelf kost ook nauwelijks extra.

'Havenfront Kortgene' wordt gedeeltelijk recreatief bewoond en gedeeltelijk permanent (de bewoners van de Kaaidijk even genummerd). Dit zorgt voor wat problemen als het gaat om de rolcontainers voor afval.

Zo zijn de recreatieve bewoners vaak niet in de gelegenheid de rolcontainer op woensdag aan de weg te plaatsen en dezelfde dag na lediging weer kunnen ophalen. Daarom staan de rolcontainers van de verhuurde woningen vaak hele dagen op de openbare weg. Voor hurende recreanten is dit lastig. Die moeten bij aankomst eerst op zoek naar ‘hun’ rolcontainer. En wat te denken van vandalisme: voorbijkomende jeugd wil nog wel eens ‘dollen’ met de afvalbakken. Dit gaat gepaard met veel herrie en rommel, hetgeen vanzelfsprekend ergernis wekt bij de vaste bewoners.

Veel recreanten hebben overigens ook niet zo behoefte aan een GFT-container; aan de Beurtschipperstraat hebben ze bijvoorbeeld geen tuin en weinig opstelruimte. Dit alles maakte dat een alternatief voor de rolcontainers moest worden overwogen: de verzamelcontainer.

Voordat dit alternatief serieus werd overwogen, peilde de gemeente eerst de meningen van de betreffende bewoners/ eigenaren gepeild. Bijna 65 % heeft gereageerd: 76% gaf aan voor te zijn en slechts 21% was tegen (3% blanco).

De gemeente houdt de bezwaren van de tegenstemmers bij realisatie van de verzamelcontainers wel goed in de gaten. Het mag niet zo zijn dat de cocons straks verzamelplaatsen van zwerfafval worden en er locale stortplaatsen ontstaan! De gemeente gaat hier dan ook strak op handhaven!

Overigens worden de betonnen cocons afsluitbaar gemaakt en alleen de omwonenden krijgen een sleutel. Zo kunnen derden geen misbruik maken van de verzamelcontainers en worden de bewoners niet met overvolle containers geconfronteerd.

Vanzelfsprekend waren er ook tegenstemmer die de cocons niet mooi vinden. Daartegenover staan de mensen die hebben aangegeven de losse en rondzwervende rolcontainers afzichtelijk en ontsierend te vinden. Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten.
Provincie:
Tag(s):