vrijdag, 16. juni 2006 - 10:00

Verzekeringsbranche voorziet grote overnamegolf

Amsterdam

Ruim zeventig procent van de verzekeraars – wereldwijd – denkt dat het aantal overnames de komende jaren fors zal toenemen. Eén op de vier bedrijven verwacht de komende drie jaar maximaal een half miljard dollar uit te geven aan overnames. Een kleine vijf procent ziet dit bedrag zelfs oplopen tot meer dan drie miljard dollar. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder tweehonderd verzekeringsbedrijven over de hele wereld.

Volgens Jurgen van Breukelen (KPMG Corporate Finance) heeft het inzakken van de aandelenmarkt de afgelopen vijf jaar de nodige gevolgen gehad voor overnameactiviteiten in de verzekeringsbranche. “Nu de balans grotendeels is gerepareerd, zijn de bedrijven weer in staat te reageren op de groeimogelijkheden die de markt hen biedt.�

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven er de voorkeur aan geven autonoom te groeien; vooral Aziatische verzekeraars vinden dat belangrijk. In Europa ligt de mening wat verdeelder: bijna eenderde wil autonoom groeien, terwijl 22 procent liever via overnames groter wordt.

“De voorkeur voor autonome groei wordt vooral ingegeven door de lagere kosten en de kleinere risico’s die de bedrijven denken te lopen�, meent Van Breukelen. “Overigens blijken de bedrijven bij het doen van overnames ook de nodige andere problemen te voorzien. Vooral regelgeving, zowel in eigen land als over de grens, vormt volgens de verzekeraars een obstakel om te kunnen acquireren. Daarnaast ontbreekt het volgens de helft van de bedrijven aan geschikte overnamekandidaten, spelen volgens ruim vijftig procent de hoge opbrengstverwachtingen van de verkoper hen parten en ontbeert één op de drie bedrijven voldoende kapitaal om een overname te plegen.�

Het onderzoek laat verder zien dat met name de grote verzekeringsbedrijven een mogelijke overname op de agenda hebben staan. Van deze bedrijven is tachtig procent gericht op zoek naar een overnamekandidaat. Europese verzekeraars blijken de laatste drie jaar overigens actiever te zijn geweest met overnames dan bedrijven in Noord-Amerika en Azië. Bijna veertig procent van de Europese bedrijven heeft ten minste één overname gepleegd, tegenover ruim een kwart in de Verenigde Staten en een vijfde in Azië.
Categorie:
Tag(s):