woensdag, 19. juli 2006 - 11:00

Verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs

Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders en de Bestuurscommissie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Zuidhorn hebben in de afgelopen maanden met elkaar gesproken over de financiële ontvlechting van het openbaar onderwijs. Inmiddels is een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

Het gaat daarbij om de financiering van een “overgangsperiode� in verband met een verdere verzelfstandiging en schaalvergroting. De termijn van de afspraken loopt tot uiterlijk 2009.
De uitwerking van het akkoord vergt nog enkele maanden.
De gemeenteraad wordt vervolgens gevraagd om de afspraken te bekrachtigen.

Beide partijen zijn verheugd dat het akkoord is bereikt omdat daarmee niet alleen de ontvlechting kan worden afgerond, maar ook omdat op termijn een structuur mogelijk wordt die leidt tot een verdere versterking van het openbaar onderwijs.
Provincie:
Tag(s):