woensdag, 29. maart 2006 - 21:07

'Vette petitie'

Amsterdam

De Stichting Reinwater biedt het COV, Centrale Organisatie voor de Vleessector, aanstaande zaterdag een petitie aan waarin men verzocht wordt om bij fabrikanten aan te dringen op het stoppen van de productie van palingworst. Tinco Lycklama, woordvoerder van Stichting Reinwater: 'De paling wordt met uitsterven bedreigd. Als er nu niet snel actie wordt ondernomen zal er binnen enkele jaren bijna geen paling meer voorkomen in de Nederlandse wateren'.

Vervuiling, overbevissing, gemalen en waterkrachtcentrales hebben allemaal bijgedragen aan achteruitgang van de paling. Lycklama: 'Om deze reden dringen we aan op een voorlopige stop op het gebruik van paling voor deze worstproductie'.

Stichting Reinwater is in gesprek met de verantwoordelijke ministeries om uitvoering te geven aan maatregelen die de palingstand verbeteren. Ook in het kader van de campagne Vissen Kun je Niet Missen, die vorige week van start is gegaan, zal Stichting Reinwater aandacht voor deze problematiek vragen. Op onze website Vissen kun je niet missen staat voor een breed publiek uitgelegd wat er mis is met de palingstand en wat mogelijke oplossingen zijn. Daarnaast zullen we in de zomer 'de Palingroute' organiseren waarbij mensen al wandelend langs de rivieren de route van de paling kunnen meelopen en de hindernissen ervaren die hij daarbij op zijn weg ondervindt.
Provincie:
Tag(s):