dinsdag, 31. oktober 2006 - 20:09

Vier miljoen euro voor Masterplan Centrum Coevorden

Coevorden

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland kent twee miljoen euro subsidie toe aan het Masterplan Centrum Coevorden. Dit in het kader van het ruimtelijk-economisch
ontwikkelingsprogramma Kompas voor het Noorden. De subsidie komt uit de beschikbaar gestelde middelen afkomstig uit het Europese Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie Drenthe legt nog eens twee miljoen euro subsidie naast de Kompas-gelden.

Voor de verbetering van het vestigingsklimaat en het toeristisch aantrekkelijk maken van het woon- en verblijfsgebied in het centrum van de stad Coevorden heeft de gemeente het Masterplan Centrum Coevorden ontwikkeld. Voor de stadsverbeteringen met een toeristisch en structuurversterkend aspect is Kompassubsidie aangevraagd.

Het betreft het gebied rond het Kasteel, het centrum, de oude haven en een deel van de vestingrand, inclusief de
bouw van nieuwe bruggen en uitbreiding van waterpartijen aan de vestingrand.

Behalve de aanvraag van ‘Kompas-gelden’ heeft het college van burgemeester en wethouders ook subsidie aangevraagd van eveneens twee miljoen euro bij de provincie Drenthe.
“De Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben toegezegd dat zij bij een positief besluit van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ook met twee miljoen subsidie over de brug zou komen�, aldus wethouder Geert Braam. “Hierdoor is de financiering van het Masterplan Centrum Coevorden nog steviger geworden.�
Provincie:
Tag(s):