maandag, 6. november 2006 - 11:36

Vier miljoen voor kunstijsbaan en sporthal Twente

Enschede/Almelo

Overijssel heeft een bijdrage van € 4 miljoen aan het Sportcluster Netwerkstad Twente vastgesteld. Dit geld wordt besteed aan de Kunstijsbaan in Enschede (€ 3 miljoen) en de Internationale Indoor Sport Accommodatie in Almelo (€ 1 miljoen).

Het Sportcluster Netwerkstad Twente bevordert de samenwerking tussen de gemeenten in Netwerkstad Twente onderling en met regio. De provincie stimuleert deze samenwerking vanuit het Grotesteden- en netwerkstedenbeleid. De provinciale financiële bijdrage aan het Sportcluster is een uitwerking hiervan.

De provincie legt in haar sportbeleid het accent op breedtesport, mede omdat dit ook bijdraagt aan het oplossen van diverse maatschappelijke problemen. Breedtesport is sport die zich richt op alle leeftijden en op alle doelgroepen. De Kunstijsbaan en de Indoor Topsporthal bezitten een krachtige uitstraling en moeten een voorbeeldfunctie gaan vervullen binnen de regio op het gebied van breedtesport. Beide projecten maken, samen met het FBK-stadion in Hengelo, deel uit van een gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen dat Netwerkstad Twente haar burgers en de regio wil bieden.
Provincie:
Tag(s):