vrijdag, 8. december 2006 - 10:08

Vier miljoen voor stedelijke vernieuwing

Utrecht

Vier Utrechtse projecten ontvangen gezamenlijk vier miljoen euro vanuit de impulsregeling van het ministerie van VROM. Het gaat om Het kleine Wijk in Ondiep, Geuzenwijk/Marnixlaan in Zuilen, Kanaleneiland Centrum in Kanaleneiland en Transwijk. De extra middelen worden ingezet om de parkeerproblematiek voor deze locaties op te lossen. Hierdoor kunnen de projecten sneller worden gerealiseerd.

Bij alle vier projecten gaat het om sociale woningbouw. In de ontwerpfase bleek dat gebouwd parkeren noodzakelijk was om de parkeernorm te halen. Zonder gebouwde parkeren zou de druk op de openbare ruimte door het parkeren van auto's te groot worden. De noodzakelijke extra investeringen kunnen bij sociale woningbouw echter niet worden doorberekend in de huur. Met de financiële impuls van het ministerie van VROM kunnen de parkeervoorzieningen nu wel gebouwd worden. Met het Rijk is overeen gekomen dat deze projecten vóór 31 december 2008 gerealiseerd moeten worden.
Provincie:
Tag(s):