woensdag, 15. februari 2006 - 19:31

Vijf miljoen van Dekker

Bergen op Zoom

Minister Dekker van VROM heeft woensdag een cheque van 5 miljoen euro overhandigd aan burgemeester Polman van de gemeente Bergen op Zoom voor het project Bergse Haven. De minister vindt de herontwikkeling van het oude bedrijventerrein in de Geertruidapolder en omgeving goed aansluiten bij de door haar gewenste ontwikkeling van het centrum. Voor de bouw van de geplande 2700 woningen is de verplaatsing van alcoholproducent Koninklijke Nedalco noodzakelijk. Het geld komt uit het budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie.

Het Masterplan Bergse Haven voorziet naast de bouw van woningen in de realisatie van zo'n 20.000 m2 commerciële ruimte en voorzieningen. Daarnaast speelt recreatie een rol van betekenis in de vorm van onder meer een jachthaven en het park Kijk in de Pot.

Het geheel levert een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het centrum en combineert verschillende functies als wonen, werken en recreëren, aldus minister Dekker van VROM tijdens haar werkbezoek aan Bergen op Zoom. Het plan is een goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling. Dekker:'Doordat overheidspartijen en marktpartijen van meet af aan de handen ineenslaan wordt in Bergen op Zoom binnen afzienbare tijd gestart met de
uitvoering van een ambitieus project.'

Daarnaast heeft Bergen op Zoom samen met de marktpartijen AM en AMVEST een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij opgezet die het risico draagt voor de grondexploitatie.
Provincie:
Tag(s):