maandag, 6. november 2006 - 9:07

Vijf scholen genomineerd voor de Innovatieprijs

Regio

Op donderdag 9 november a.s. reikt de Groningse gedeputeerde Ineke Mulder de prijs uit voor het meest innovatieve onderwijsproject van de drie noordelijke provincies. Voor deze voorronde van de Innovatieprijs Beroepsonderwijs zijn vijf scholen genomineerd. Motto van de wedstrijd is: laat zien wat uw school waard is! De winnaar krijgt een bronzen olifant en is kandidaat voor de landelijke innovatieprijs die in maart 2007 wordt uitgereikt.

De vijf genomineerde projecten zijn: 'Zodat het netwerkt' van het Alfa College in Groningen, 'FC XL X-stream Learning' van het Friesland College in Leeuwarden, 'De Diamantlaan oversteken' van het Reitdiep College (Leon van Gelder) in Groningen, 'De Beroepskolom Sport Groningen' van de Hanze Hogeschool, Groningen en 'NOFCOM' van ROC de Friesepoort in Leeuwarden/Heerenveen.

De Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs is gericht op het beroepsonderwijs en aan beroepsonderwijs gerelateerde vernieuwingsprojecten. Het gaat daarbij om vernieuwingen op onderwijskundig gebied: de innovatie moet er toe bijdragen dat er verbeteringen plaatsvinden in het leren van de leerlingen en studenten.

Scholen voor vmbo, mbo, hbo, combinaties hiervan of samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven, kunnen meedingen naar de prijs. De prijs is ingesteld door Het Platform Beroepsonderwijs en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
Provincie:
Tag(s):