donderdag, 17. augustus 2006 - 9:58

Vijftien sollicitanten voor burgemeesterspost Zeewolde

Zeewolde

Vijftien mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in Zeewolde. De sollicitatietermijn is gesloten en de commissaris van de Koningin in Flevoland heeft de binnengekomen reacties geïnventariseerd.

De procedure voor de aanstelling van een nieuwe burgemeester voor Zeewolde is in werking getreden nadat burgemeester Dijkstra heeft aangekondigd zijn ambt in januari 2007 te willen neerleggen. Daarop heeft de gemeenteraad van Zeewolde in overleg met commissaris van de Koningin, Michel Jager, een profielschets voor de nieuwe burgemeester opgesteld en is de vacature gepubliceerd in de Staatscourant.

Onder de vijftien sollicitanten die op deze vacature hebben gereageerd, zijn drie vrouwen. Alle kandidaten hebben ervaring in het openbaar bestuur. Van de vijftien sollicitanten zijn drie zittende burgemeesters. Vijf van hen zijn lid van de VVD, vier van de sollicitanten zijn lid van het CDA, twee zijn lid van het CU, eveneens twee zijn lid van D66, één sollicitant is lid van Groenlinks en van één kandidaat is de politieke kleur onbekend.

Nu de sollicitatietermijn is gesloten, begint de daadwerkelijke selectie van de kandidaten. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Zeewolde in oktober haar aanbevelingen over de kandidaten openbaar maakt en doorzendt naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Provincie:
Tag(s):