woensdag, 4. oktober 2006 - 20:46

Vijver als tijdelijke oplossing voor wateroverlast

Eelde/Paterswolde

De gemeente Tynaarlo heeft naast de Eelder Schipsloot een bergings-vijver voor overstortend water gegraven. De vijver heeft een inhoud van 7.000 m3. Het opgevangen water wordt na afloop van een heftige regenbui vanaf nu teruggepompt naar de rioolwaterzuivering. Op deze manier wordt een tijdelijke oplossing gerealiseerd voor de wateroverlast in de regio.

Na de wateroverlast van 1998 heeft Waterschap Hunze en Aa’s een plan opgesteld om in geval van overvloedige regen het overschot aan water in hun beheersgebied tijdelijk op te kunnen slaan. Eén van de al uitgevoerde maatregelen is het inrichten van de Lappenvoortpolder als waterbergingsgebied. Door deze maatregel veranderden het waterpeil en de stroomrichting van het water.

Deze maatregel dwong de gemeente Tynaarlo om een van de riooloverstorten in het gebied op korte termijn tijdelijk aan te passen, in afwachting van een definitieve oplossing.

De tijdelijke maatregel is nodig omdat het riool bij hevige regenval de hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Het gaat hier dus om rioolwater dat sterk verdund is met regenwater. In het verleden werd dit overtollige (riool)water onder de Drentsche Aa door afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal. Nu gaat het water dus naar de bergingsvijver bij Schipsloot en vervolgens naar de rioolwaterzuivering.
Provincie:
Tag(s):