dinsdag, 20. juni 2006 - 17:25

Visolie mogelijk beter dan medicijn voor hyperactief kind

Amsterdam

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door de universiteit van Adelaide in Zuid-Australië laat zien dat een combinatie van omega-3 visolie en omega-6 teunisbloemolie, voor kinderen met ADHD mogelijk effectiever is dan een veel voorgeschreven medicijn. Onderwerpen zoals hyperactiviteit, lees- en spellingsproblemen, ADHD blijven bijna dagelijks de actualiteit halen.

Aan deze grootste klinische studie ooit namen tot nu toe 132 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar gedurende 15 of 30 weken een voedingssupplement met deze specifieke vetzuurcombinatie (eye qTM).

In de eerste 15 weken werden de kinderen in 3 groepen verdeeld. Eén groep nam de gehele periode het visoliesupplement, de tweede groep nam het supplement én een laaggedoseerd multivitaminen/mineralen supplement. De derde groep kreeg een placebo. Na 15 weken gingen alle kinderen over op eye qTM en het multivitaminen/mineralen supplement. Aan het einde van de totale studieduur van 30 weken liet bijna de helft (40-50%) van de kinderen, die gedurende de gehele studie eye qTM namen, een afname zien van hun ADHD-symptomen.

Dr. Natalie Sinn leidde het onderzoek. 'Wij vroegen de ouders aan het begin van de studie, gedetailleerde vragenlijsten in te vullen over het gedrag van hun kinderen. Na 15 weken (het moment van overstappen) en aan het eind van de studie, na 30 weken, werden opnieuw vragenlijsten ingevuld. Hiervoor werd de Conner's Index voor ADHD gebruikt. Bij ongeveer 30% van de kinderen waren na 15 weken zeer positieve effecten van de behandeling op hun ADHD-symptomen (zoals gebrek aan aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit) te zien in vergelijking met de placebogroep.

In de placebogroep werden deze resultaten ook bereikt nadat ze na 15 weken overgingen op het gebruik van de actieve behandeling. De visoliegroep boekte gedurende de resterende 15 weken zelfs nog verdere vooruitgaan. Volgens de studiegegevens had het multivitaminen/mineralen supplement geen additionele effecten'.

ADHD MEDICATIE

Het aantal uitgeschreven recepten van het meest populaire medicijn op dit terrein (methylfenidaat zoals in Ritalin) is in 2000 gestegen van 178.000 naar ongeveer 350.000 in 2005.
Er bestaat nu ongerustheid over de neveneffecten van dit medicijn.

Dr. Madeleine Portwood, Senior Educational Psychologist van het Durham Local Education Authority in Groot-Brittannië heeft verschillende studies afgesloten met eye qTM bij kinderen van alle leeftijden met gedrag- en leerproblemen. 'Deze studie laat opnieuw zien dat omega-3 een heel positief effect kan hebben op kinderen met concentratie- en gedragproblemen. Wij hebben in onze studies in het Durham district gezien dat de leerprestaties van de kinderen toenamen.'

De studieresultaten worden binnenkort gepubliceerd in Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics.
Categorie:
Tag(s):