dinsdag, 11. juli 2006 - 22:01

Vliegbasis Twente is vliegbasis af

Enschede

Vliegbasis Twenthe is sinds dinsdag nog slechts een luchtmachtbasis. Kolonel Ralph Reefman gaf als laatste commandant het bevel over de vliegbasis terug aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten, waargenomen door zijn plaatsvervanger, generaal-majoor Freek Meulman. Deze droeg op zijn beurt het commando van de luchtmachtbasis Twenthe, inclusief het resterende personeel, over aan luitenant-kolonel Cor Pronk.

Twenthe verloor al eerder zijn operationele status bij de opheffing van het 315 Squadron, bestaande uit F-16 jachtvliegtuigen. Ook de verplaatsing naar vliegbasis Volkel van het 313 Squadron, eveneens een F-16 eenheid, droeg bij aan het verlies van deze status.
Met de commandoteruggave is een volgende stap gezet in de richting van de definitieve sluiting van Twenthe in december 2007. In de resterende tijd worden de achttien F-16’s, die zijn verkocht aan Chili, bedrijfsgereed gemaakt voor overdracht aan het Zuid-Amerikaanse land.

De Twentse basis, die ooit twaalfhonderd werknemers telde, biedt tot de sluiting nog werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen. Tot nu toe zijn er geen gedwongen ontslagen gevallen.
Provincie:
Tag(s):