donderdag, 14. december 2006 - 17:32

Vliegtuigen boven Lelystad niet lager dan 4000 voet

Lelystad

De gemeente Lelystad heeft eind november bij de ingebruikname van een vliegtuigsignaleringssysteem in het Infocentrum in de hal van het Stadhuis ten onrechte de suggestie gewekt dat vliegtuigen boven Lelystad niet lager zouden mogen vliegen dan 7.000 voet. Inmiddels is van Luchtverkeersleiding Nederland de juiste informatie verkregen en publiceert de gemeente deze op de website (www.lelystad.nl) en in het volgende week te verschijnen gemeentelijk voorlichtingsblad Stadsbulletin.

Het afhandelen van vluchten op Schiphol, waarvoor bij Lelystad een wachtgebied is ingericht, gebeurt als volgt. Een toestel dat op Schiphol gaat landen houdt tot de grens van het naderingsgebied Schiphol ten noorden van Lelystad in principe een grens aan van minimaal 7.000 voet (ca. 2.100 meter).

Vanaf daar zetten vliegtuigen de landing naar Schiphol in. Afhankelijk van de in gebruik zijnde landingsbanen op Schiphol zal dit verkeer in meer of mindere mate boven Lelystad dalen. Boven het stedelijk gebied van Lelystad tot aan de Knardijk wordt niet lager worden gevlogen dan 4.000 voet (ca. 1.200 meter).

Omdat onder deze hoogte geen Schipholverkeer vliegt, biedt het luchtruim onder de 4000 voet ruimte aan de kleine (sport)vliegtuigen die op zicht vliegen. Dit verkeer mag binnen een zone rondom Lelystad Airport inclusief stedelijk gebied, tot een hoogte van 3.500 voet vliegen. Na de Knardijk wordt de landing van de grote vliegtuigen naar Schiphol verder ingezet en zakken ze tot een hoogte van ca. 2.000 voet (= 600 meter) om vandaar de eindnadering in te zetten.

Het gebruik van het vliegtuigsignaleringssysteem verandert in principe hierdoor niet. Alle vliegbewegingen in het luchtruim worden geregistreerd. Daarmee brengt de gemeente de drukte van vliegverkeer boven Lelystad en het gevolgde vliegpad met de gevlogen hoogten in beeld.

Die gegevens kunnen zonodig en gewenst worden gekoppeld aan klachten over hinderbeleving van inwoners van Lelystad. De gemeente zal maandelijks een rapportage maken met een analyse van de geregistreerde vliegbewegingen. Deze rapportages worden doorgegeven aan het Informatie en Klachtenbureau van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).
Provincie:
Tag(s):