vrijdag, 21. april 2006 - 17:47

Vlinders de lucht in!

Groningen

Meer leven in je tuin, wie wil dat niet? Met de campagne 'Laat uw tuin leven' krijgen inwoners van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Den Haag en Groningen hiervoor veel praktische tips en adviezen. Op 24 april a.s. om 17.00 uur gaat in het Informatiecentrum Vathorst in Hooglanderveen (gemeente Amersfoort) de campagne officieel van start. Samen met bewoners uit de wijk laat Gerda Eerdmans, wethouder milieu van de gemeente Amersfoort, vlinders los als symbool voor meer leven in de tuin. Initiatiefnemers van de campagne zijn Milieu Centraal, de AVVN en de KNHM.

De gemeentecampagne 'Laat uw tuin leven' is een initiatief van het AVVN en Milieu Centraal en wordt ondersteund door de KNHM. De campagne is erop gericht het meer natuurlijk tuinieren door stadstuinbezitters onder de aandacht te brengen. Op deze manier kan de stad veel meer een thuis wordt voor allerlei dieren.

Het stedelijk groen komt steeds meer onder druk te staan, o.a. door de alsmaar voortschrijdende verstedelijking. Hierdoor verdwijnen veel vogels en andere dieren uit het stadsbeeld. Dat is jammer, zeker omdat in de stad, met al z'n gebouwen en beton, de natuur een belangrijke recreatiewaarde heeft. Ook kan het bijdragen aan de leefbaarheid van de stedelijke woonomgeving. Stadstuinen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het stedelijk groen. Door stenen en tegels te vervangen voor meer groen, wordt een stadstuin al veel aantrekkelijker voor dieren.
Provincie:
Tag(s):