woensdag, 11. oktober 2006 - 17:17

Voetbalsponsoring populair bij noordelijk MKB

Groningen

Voetbal is bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland populair als sponsordoel en de kosten van sponsoren wegen volgens MKB’ers niet op tegen de baten. De sponsor van de schaatsploeg van o.a. Renate Groenewold, Ireen Wüst en Sven Kramer is nauwelijks bekend onder MKB’ers. De sponsor van de wielerploeg van o.a. Michael Boogerd daarentegen geniet onder deze groep grote bekendheid. Dat zijn conclusies uit een deze week gepubliceerd onderzoek dat HanzeConnect, de zakelijke dienstverlener van de Hanzehogeschool Groningen, in opdracht van de Gibo Groep heeft gedaan onder 363 MKB’ers.

HanzeConnect vroeg MKB’ers in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) naar de mate waarin sponsors van sportploegen bekend zijn bij het MKB en in welke mate de MKB’ers zelf aan sponsoring doen. Ongeveer de helft van de ondervraagde MKB’ers geeft aan zelf te sponsoren. In de meeste gevallen is dat het sponsoren van een sport. Voetbal is verreweg het populairst: 61% sponsort het voetbal op een of andere wijze. Het sponsoren van lokale initiatieven is ook geliefd; dit gebeurt door 40% van de MKB’ers. Doelen voor sponsoring zijn in de eerste plaats het creëren van goodwill en het verhogen van de naamsbekendheid. Ook het aantrekken van nieuwe klanten en het verbeteren van het imago worden vaak als reden aangegeven. Veel van de ondernemers geven aan dat deze doelen niet of nauwelijks worden bereikt door sponsoring; meer dan de helft vindt dan ook dat de kosten niet tegen de opbrengsten opwegen.

Van alle ondervraagde MKB’ers geeft 30% aan de sponsor van de schaatsploeg van o.a. Renate Groenewold, Ireen Wüst en Sven Kramer niet te kennen. Nog eens 30% denkt dat Aegon de sponsor is (dit is de sponsor van de KNSB). 17% denkt dat het DSB is en 17% weet het werkelijk: TVM. Aegon lijkt sterk verbonden te zijn met het schaatsen, ook als het gaat om de commerciële schaatsploegen. Met de bekendheid van de sponsor van de wielerploeg van o.a. Michael Boogerd is het veel beter gesteld. 10% weet niet wie de sponsor is, 88% weet het wel: Rabobank. Vijfendertig procent van de MKB’ers geeft aan niet te weten wie de hoofdsponsor van FC Groningen is. Ongeveer een gelijk deel weet dat niet van SC Heerenveen (33%). Slechts weinig MKB’ers kennen de hoofdsponsor van FC Emmen: 10%. Van de Groninger basketbalploeg weet 54% niet wie de hoofdsponsor is. Vaak noemden de MKB’ers wel de voormalige sponsors van de sportploegen als huidige sponsor.
Provincie:
Tag(s):