woensdag, 25. oktober 2006 - 15:23

Voetbalveld blank door werkzaamheden riool

Apeldoorn

Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober jongstleden werd voetbalvereniging Robur et Velocitas geteisterd door wateroverlast. Vanwege werkzaamheden aan het hoofdriool onder de Vlijtseweg stond een van de voetbalvelden gedeeltelijk blank met huishoudelijk afvalwater.

In opdracht van de gemeente Apeldoorn wordt ter hoogte van het voetbalveld van Robur et Velocitas de onlangs geboorde rioolbuis aangesloten op het huidige rioolstelsel.

Om de koppeling op het bestaande riool te kunnen realiseren is maandag jongstleden het huidige riool ter hoogte van de kruising Edisonlaan - Vlijtseweg afgesloten. De pomp om het afvalwater om te leiden had te weinig capaciteit, waardoor deze het aanbod van huishoudelijk afval- en regenwater niet aankon. Het afvalwater stroomde via de omliggende afvoerputten naar het voetbalveld.

Inmiddels heeft de gemeente het voetbalveld drooggelegd en houdt zij op donderdag 26 oktober aanstaande een bodemonderzoek om de mate van verontreiniging te meten zodat eventueel maatregelen kunnen worden genomen. De GGD verwacht geen gevolgen voor de volksgezondheid na besproeiing van het veld. Om risico’s uit te sluiten hebben gemeente en Robur besloten om aankomend weekend geen wedstrijden te spelen op het bewuste veld.Of de geplande wedstrijden ergens anders zullen plaatsvinden is bij Robur et Velocitas nog niet bekend.

De werkzaamheden aan het hoofdriool onder Vlijtseweg tussen de Edisonlaan en Anklaarseweg duren tot eind november dit jaar. In opdracht van de gemeente zijn er extra pompen ingezet om een vergelijkbaar incident te voorkomen. Het riool onder de Vlijtseweg is een van de hoofdriolen van Apeldoorn. Het transporteert huishoudelijk afval- en regenwater van de wijken ten westen van het Apeldoorns kanaal naar de rioolwaterzuivering van Waterschap Veluwe.

Een groot deel van het riool onder de Vlijtseweg was aan vervanging toe. De buis vertoonde gaten en scheuren, waardoor zand en grondwater het riool in kon lopen. Daarnaast zou de buis op termijn het aanbod van huishoudelijk afval- en regenwater niet meer aan kunnen.
Provincie:
Tag(s):